بالکن شیشه ای

با سیستم بالکن شیشه ای، بالکن ها بدون اینکه کاربری خود را از دست بدهند، در هر زمان که مورد نظر مصرف کننده باشد، باز شده و در گوشه ای جمع می شود، هر زمانی هم که مایل باشند فضای بسته ای داشته باشند با انعطاف پذیری ای که این سیستم دارد این امکان به آسانی مهیا است. بدین شکل بالکن ها برای مصرف کننده ها تبدیل به “فضای آزاد زندگی” شده است.
بالکن شیشه ای

وب سایت  shishemiral.ir

اینستاگرام kaviryazd_glass

کرج- طالقانی جنوبی- خ شانزده متری انقلاب

۰۲۶۳۲۷۱۸۵۵۸

ساعت کاری ۹ الی ۱۳.۳۰ _ ۱۵.۳۰ الی ۱۹.۳۰

مدیریت : آقای بابکی فر